Naše společnost MONTANA s.r.o. se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020.

Na projekt je poskytnut finanční příspěvku Evropské Unie ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti MONTANA s.r.o. Mladá Boleslav

  

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012789

Realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Realizované aktivity: Obecké IT

Měkké a manažerské dovednosti

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Projekt vzdělávání zaměstnanců společnosti MONTANA s.r.o. Mladá Boleslav je zaměřen na odborný rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti.

Výsledek: Proškolit 37 zaměstnanců, z nichž 5 zaměstnanců budou 54+

FacebookLinkedInYoutubeEmail
ISO certifikát