Trendy průmyslové automatizace – co z toho bude pravda?

Začátek každého roku je vhodným momentem k zamyšlení, kudy se bude letošní rok ubírat a jaké novinky nám výrobci zařízení připraví a s jakými požadavky přijdou naši klienti.

 

Bezpečnost

Jako oficiální integrátor cobotů nás samozřejmě zajímá jejich rozvoj. Samozřejmě je povzbuzující si přečíst, že prakticky všechny analýzi mluví o růstu, růstu a růstu. Co by se ale mohlo stát, aby tomu tak nebylo. O jedné věci víme, bezpečnost. Prozatím se sází a neomylnost cobota při spolupráci s člověkem, ale co kdyby se něco stalo? Ano. Důvěra v coboty by klesla, na všechny pojistky by bylo potřeba vymyslet nové jištění, vše zdublovat a pozastavit. Téma bezpečnosti tudíž vidíme jako jedno z prioritních v rozvoji automatizace procesů, průmyslu i logistiky pomocí cobotů.

 

Nové trhy – noví zákazníci – prvničky

Robotizace pomocí cobotů je ve vyšším měřítku pořád záležitostí především výrobních firem v automotive nebo elektrotechníckém průmyslu. Nedostatek kapacit na trhu práce, růst ceny práce a fantastická návratnost cobotů způsobí, že řada firem z nejrůznějších oborů zatouží po cobotech. Na nás je tedy se připravit na úplně nové zákazníky, kteří budou chtít realizovat právě “ten první” projekt. Nové obory samozřejmě ovlivní i chování dodavatelského průmyslu, především výrobců doplňků (ad-on) a komponentů.

 

Data Data Data

S nástupem opravdového Industry 4.0, s každou kamerou, senzorem a robotem, cobotem či AGV přibývají do systému data. O tom, že data je potřeba skladovat a rostou tak nároky na přenosovou soustavu i hardwarové sklady není pochyb. Skladovat již dnes je málo. V následujícím roce bude růst jednoznačně trend s daty pracovat. Najít tam další možnosti na využití. K jasně definovaným cílům společností je nutné definovat i cesty a možnosti, jak je dosáhnout pomocí získaných dat. Data a informace, které jen prostě někde leží, nemají pro firmy žádný význam. Je tedy potřeba proměnit, vodu ve víno a zanedbané zaprášené a dosud nevyužité informace využít ve svůj prospěch.

 

A sledujte náše stránky na Facebooku. Snažíme se zde umisťovat kromě novinek i řadu zajímavých čísel z oboru. Určitě budete mít o čem přemýšlet.

 

#AutomatizujemePrumysl

FacebookLinkedInYoutubeEmail