Robot je jen jeden z nástrojů automatizace

Mladoboleslavská společnost Montana se specializuje na výrobu montážních zařízení, technologií a jednoúčelových strojů, montáž protipožárních zařízení, obrábění kovů a projekty v oblasti elektroinstalace. Zhruba šedesát až sedmdesát procent obratu firmy tvoří průmyslová automatizace.

„Jsme zcela soběstačná firma, dokážeme obsáhnout vše od prvotního konceptu přes konstrukční práce, výrobu dílů či svařenců, jejich nalakování až po finální montáž a zprovoznění u nás a instalaci u zákazníka včetně garančního záručního servisu. V podstatě na všechno máme vlastní oddělení, což představuje pro naše zákazníky vysoký standard,“ říká Martin Kouřil, ředitel společnosti Montana.

 

Vaše společnost byla založena v roce 1993, máte tedy více než pětadvacetiletou zkušenost. Jak roste poptávka po průmyslové automatizaci?

Poptávka po automatizaci jako takové určitě roste. Je to současný trend, kterému se výroba nevyhne, protože lidé jsou jedním z nejdražších a zároveň nejnevyzpytatelnějších článků výroby. Zkrátka ta rutinní, opakovaná sériová výroba lidi nebaví, není pro ně zajímavá a není o tento typ práce zájem. A tak se zcela logicky nabízí, že tato pracovní místa nahrazují stroje. Zároveň musím zdůraznit, že zaměstnance považujeme samozřejmě za nezbytnou a velmi důležitou součást výrobního procesu. Automatizací dáváme lidem možnost dělat něco zajímavějšího a pestřejšího, a tím pádem mají z práce větší radost.

 

Růst poptávky po automatizaci tedy souvisí s nedostatkem pracovní síly?

Automatizace výroby je investice a každý zákazník si dělá propočet její smysluplnosti. V momentě, kdy roste cena lidské práce, snižuje se doba návratnosti investice do automatizace.

 

Od roku 2018 je společnost Montana oficiálním certifikovaným integrátorem robotů Universal Robots. Jaké firmy mají zájem o kolaborativní roboty?

V poslední době zaznamenáváme stabilní růst poptávky po kolaborativních robotech. Máme dva typy klientů. Jedni už kolaborativní roboty mají, ale chtějí zvyšovat jejich počet nebo automatizují další pracoviště. Přicházejí k nám i zájemci, kteří s kolaborativní robotikou ještě zkušenost nemají a chtěli by se poradit a nechat si navrhnout nějaká řešení. Bohužel je mezi našimi klienty jen velmi málo firem z České republiky. Většinou se na nás obracejí firmy se zahraničním kapitálem nebo firmy zahraniční, které jsou k automatizaci velmi často tak trochu tlačeny svými nadnárodními centrálami. Ty na modernizaci provozů vyčleňují peníze a nutí firmy, aby robotizovaly a aby se posouvaly dál.

Co bývá největším nepřítelem zavádění automatizace? Jsou to finance, strach z nových věcí nebo je to o způsobu myšlení?

O financích dnes automatizace určitě není. Například v případě třísměnné sériové výroby, kde má největší efekt, bývá návratnost některých aplikacích rok, maximálně dva. Myslím si tedy, že je to hodně o způsobu myšlení a pro mnoho firem je automatizace stále tenký led. Občas k nám přicházejí klienti, kteří automatizaci zvažují, ale nakonec vše ztroskotá buď na strachu z nových věcí, nebo na tom, že chtějí robotizovat něco, co nedává smysl.

 

Můžete stručně popsat a vysvětlit přednosti kolaborativních robotů?

Klíčovou vlastností kolaborativního robota je, že v sobě má bezpečnostní mód, tím pádem může pracovat na stejném pracovišti jako člověk. Klasický průmyslový robot musel pracovat na izolovaném pracovišti, například v kleci nebo za nějakou bariérou, nebylo možné, aby interaktivně spolupracoval s člověkem.

Dnes kolaborativní robot může pracovat vedle člověka. Pokud se ho dotkne nebo když se člověk dostane do zóny robota, stroj se okamžitě vypne. A mezi výhody určitě patří i to, že robot nepotřebuje přestávky, nepotřebuje slavit Velikonoce či Vánoce, nemá nemocné děti a je v podstatě spolehlivý parťák. Jeho údržba či naprogramování a další úkony jsou dnes již poměrně jednoduché a intuitivní záležitosti a především obrovsky rychlé. Robot samozřejmě není všespasitelný, může dělat jen to, co je dobře predikovatelné a pevně nastavené.

 

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti kolaborativních robotů, jakým směrem očekáváte jejich vývoj?

Očekáváme příchod nových funkcionalit. Někteří výrobci už nyní testují povrch robota, který dokáže reagovat podobně jako lidská kůže, a zajistí tak lepší interakci. Samozřejmě se bude také zvyšovat inteligence robotů.

Další trendem je růst počtu robotů. To logicky vyplývá z toho, že je málo lidí a automatizace bude jediná možnost, jak udržet a efektivně rozvíjet výrobu, a to včetně implementace kolaborativních robotů.

 

Co byste poradil manažerům podniků, kteří uvažují o modernizaci výroby s využitím kolaborativních robotů? Co by mělo být tím prvním krokem?

Začínáme tím, že si ujasňujeme představu, co má robot dělat, a zda je jeho zařazení vhodné nebo zda je třeba hledat jiné řešení. To je krok číslo jedna. Krok číslo dva je zjistit, zda nasazení robota bude mít ekonomický efekt. Když se řekne automatizace, tak si řada lidí představí robota. Řada procesů však jde automatizovat i bez něj. Robot je jen jeden z nástrojů, nemusí být tím nejvhodnějším řešením.

 

O automatizaci mají zájem jen velké společnosti, nebo nové technologie do výrobních procesů již zařazují i malé a střední firmy?

I menší a střední firmy již automatizaci začínají objevovat, ale stále jich není tolik, kolik by jich mohlo být. Určitě i v malé či střední firmě se dá najít spousta oblastí, které by se automatizací daly řešit.

 

V letošním roce se chcete zaměřit na zapojování robota, kterému říkáte želva, do výrobního procesu. Můžete ji představit? 

Zastupujeme dánskou společnost MiR (Mobile Industrial Robots), která vyvinula autonomní vozítko (AGV), kterému říkáme želva. Je to v podstatě takový placatý robot, který je schopný si zmapovat území, po kterém se pohybuje, a nepotřebuje žádný indukční pásek. Pomocí programů se přesouvá po závodě a plní různé úkoly. Jedná se především o převoz zboží, nástrojů a nářadí z jednoho místa na druhé. Musím zdůraznit, že nechceme dodávat jen vozítka samotná, jen hardware, ale celá řešení, ve kterých hrají želvy nějakou roli.

Můžete uvést nějaké řešení v praxi, na kterém jste se podíleli?

Rád bych představil řešení pro nadnárodního dodavatele pro automobilový průmysl, který míří téměř do všech značek. Zhruba před třemi lety jsme pro něj vyvinuli skladovací systém.

Hlavní část tvoří pojezdová kolejnice se závěsy, tento systém lze kombinovat s želvou, která se připojí k nástavci, převezme si to, co má, a převeze do místa určení. Tímto způsobem dokážeme podstatně zjednodušit pohyb zboží mezi pracovišti.

 

Kdo jsou vaši klíčoví partneři?

Naším klíčovým partnerem je Škoda Auto Mladá Boleslav i další závody Škody Auto, které jsou různě po světě, spolupracujeme s celou skupinou Volkswagen Group. Mezi našimi významnými partnery jsou i například společnosti HBPO, Yanfeng Automotive, Grupo Antolin či Faurecia.

 

Jak velkou část vašeho portfolia zaujímá průmyslová automatizace?

Zhruba šedesát až sedmdesát procent našeho obratu tvoří průmyslová automatizace. Je to segment, který se vyvíjí dynamičtěji než ty ostatní, ale v podstatě každá firma musí stát na několika pevných nohách. To znamená, že i naše další produktové segmenty vnímáme jako pevné nohy, na kterých stojíme a chceme je také posilovat.

Naše firma má dlouhou historii, procházela složitým vývojem a díky tomu poskytujeme ještě řadu dalších služeb, které mají sice menší podíl na našem obratu, ale jsou pro nás a pro naše zákazníky neméně důležité. Disponujeme velkou zámečnickou dílnou, vyrábíme spoustu podpůrných produktů, které jsou pro průmyslové závody důležité. Součástí našeho portfolia je i protipožární ochrana, a to jak výroba požárních hydrantových systémů, tak produkce a instalace odvodů tepla a kouře. Velice důležitá je pro nás automatizace montáže – jde o montážní stanice, které směřují do výroby v automotive. To je důležitý segment, který nás živí a ne vždy musí obsahovat prvek, jako je robot. Dlouhodobě se specializujeme na automatizaci montáže náprav, v tomto segmentu patříme ke špičce na trhu.

Musím zdůraznit, že jsme zcela soběstačná firma, dokážeme obsáhnout vše od prvotního konceptu přes konstrukční práce, výrobu dílů či svařenců, jejich nalakování až po finální montáž a zprovoznění u nás a instalaci u zákazníka včetně garančního záručního servisu. V podstatě na všechno máme vlastní oddělení, což představuje pro naše zákazníky vysoký standard.

 

Do kterých zemí míří vaše produkty a kolik objemu z vašeho portfolia zůstává v tuzemsku?

Jsme zakázková výroba, to znamená, že každý rok se tento poměr mění. Například  teď máme nasmlouvané dva velké kontrakty do Indie, takže letos do této země zamíří zhruba dvacet procent našeho exportu. Dalším zajímavým trhem je pro nás Německo, Slovensko, Rusko, některá zařízení jsme dodávali i do Číny. Jsme hrdí na to, že téměř ve všech značkách automobilů najdete komponentu, která se dotkla zařízení vyrobeného v naší společnosti.

 

Originální článek zveřejněn ve Světě průmyslu – https://svetprumyslu.cz/2019/06/20/robot-je-jen-jeden-z-nastroju-automatizace/

FacebookLinkedInYoutubeEmail